buskmanden.dk /v Theodor Jørgensen

 

Mange klarer selv den del af den nødvendige træfældning, topkapning og beskæring, der er behov for gennem årene, men står et træ lidt for tæt på et hus, en skulptur eller andet og måske tillige hælder ind mod samme, så kan det gøre arbejdet til en yderst vanskelig opgave - her kan Buskmanden så klare opgaven uden at øddelægge deres have eller lign.  
   
Alm. beskæring, hvad er det, hvordan og hvornår gør man bedst det ? Selvom det er noget man i princippet godt kunne klare selv, så kan der alligevel være behov for at trække på Buskmandens assistance.  
 

Flishugning i privat have, i Aabenraa

  Flishugning det er en praktisk måde at få fjernet de fællede / beskårne træer og buske på, ligesom flisen også kan genanvendes til bl.a. haven.
 
Stubfræsning har man rødder eller træstubbe, som skæmmer eller er i vejen eller man blot ønsker at få disse fjernet, så lad os klare det med en gang stubfræsning. Der efterlades ikke store huller i jorden ligesom vi også kan tage hensyn til ønsker om det behandlede område skal være i niveau med terræn eller om der foretrækkes over eller under terræn. - minimumsplads 135 cm.  

Stubfræsning ved Borring Asperup Kirke

Stubfræsning er et godt alternativ til at grave stubbene op, hvilket ellers ville være løsningen.Det er ofte svært at komme til med en rendegraver og lastbil, og de store køretøjer ødelægger plæner og stier.Desuden er deponering af stubbene med rester af jordkager en dyr fornøjelse.
For få år siden var der ingen, der var særlig interesserede i stubfræsning.Man holdt sig til de traditionelle metoder og enten fjernede stubbene ved at grave dem op eller lod dem stå.Ved at fræse stubbene væk i stedet for at grave dem op mindskes risikoen for at skade jordledninger, gas - og vandinstallationer. Så totaløkonomien taler for at fræse stubbene bort.
 
Hegnsfældning er hegnet tjenligt til udskiftning eller bare i vejen, så lad os klare opgaven.  

Hegnsfældning i Tønder

   
Rydning og udtynding af skovarealer er også en af vore specialer.  
 
Vi løser bl.a. opgaver for mange kirkegårde
Kommunaleopgaver løses bl.a. for Tønder kommune.
Desuden vedligeholder også mange sommerhusarealer samt villahaver.
 
Pris / tilbud / rådgivning
Vi kommer gerne og giver et uforpligtende tilbud på et stykke arbejde, ligesom vi gerne rådgiver omkring løsningen heraf. Når vi har et reelt overblik giver vi også et fast pristilbud, som der herefter kan tages stilling til.
 

Træfældning ved Povlsbjerg Plejecenter i Vojens

 

Rydning af læhegn ved Richters plejehjem i Tønder

 

Træfældning